Facebook Pixel

Gyrfaoedd Adeiladu Tai Adeiladu Cymunedau

Enw’r Gweithgaredd:

Adeiladu Cymunedau - Deall Dylanwad Daearyddiaeth ar Adeiladu Tai

 

Disgrifiad o’r Gweithgaredd: 

Cyfres o 10 cyflwyniad PowerPoint a chynlluniau gwersi amserol sy’n edrych ar agweddau ac effeithiau daearyddol a chymdeithasegol adeiladu tai. 

Nod y Gweithgaredd: 

Annog ymchwilio drwy ddeg o wersi thematig.  Bydd cyfranogwyr yn dod i ddeall sut mae daearyddiaeth yn dylanwadu ar adeiladu tai.

Dyma rai o’r themâu:

  1. Pam mae angen cartrefi newydd arnom
  2. Sut mae poblogaethau wedi newid ledled y DU
  3. Sut mae adeiladwyr yn diwallu anghenion lleol
  4. Beth yw cymuned gynaliadwy? 
  5. Sut mae’r cyngor yn penderfynu ble i adeiladu tai newydd
  6. Ble y dylid adeiladu cartrefi newydd
  7. Adeiladu cartrefi mewn amgylcheddau heriol
  8. Sut y gellir creu cartrefi newydd sy’n defnyddio ynni'n fwy effeithlon

Cynulleidfa (Oedran a Argymhellir): 

11 - 16 oed (Mae pob gweithgaredd yn gysylltiedig â’r cwricwlwm ar gyfer Cyfnodau Allweddol 3 a 4 yn Lloegr). 

Gyrfaoedd Adeiladu Tai Adeiladu Cymunedau

Maint y grŵp: 

Nid oes cyfyngiad ar nifer y cyfranogwyr.

Rhagor o wybodaeth: 

Gellir cysylltu’r adnodd hwn â gweithgareddau Archwilio Adeiladu Tai a Byw Mewn Ffordd Wyrdd. Mae rhagor o wybodaeth ar gael hefyd yn Y Gymdeithas Ddaearyddol a Gyrfaoedd ym Maes Adeiladu Tai

Dogfennau i’w Llwytho i lawr

Llwytho Pob Dogfen i Lawr:

Gyrfaoedd Adeiladu Tai Adeiladu Cymunedau - Pob Dogfen
Maint y ffeil: 82.3MB

Gyrfaoedd Adeiladu Tai Adeiladu Cymunedau - Pob Dogfen

LAWRLWYTHO - Gyrfaoedd Adeiladu Tai Adeiladu Cymunedau - Pob Dogfen
Dyluniwyd y wefan gan S8080