Facebook Pixel

Prentisiaethau gradd

Mae'r rhain yn debyg i Brentisiaethau Uwch, ond gallwch ddefnyddio hyn i ennill gradd baglor lawn (Lefel 6) neu radd meistr (Lefel 7).

Fel gyda'r holl brentisiaethau eraill, rydych chi'n gweithio ac yn astudio, er y tro hwn byddwch yn astudio mewn prifysgol. Mae Prentisiaeth Uwch yn cymryd tua thair i chwe blynedd i'w chwblhau, yn dibynnu ar lefel y cwrs. Dim ond yng Nghymru a Lloegr y maent ar gael ar hyn o bryd, er y gellir gwneud ceisiadau o bob rhan o'r DU.

Pa gymwysterau sydd eu hangen arnaf i wneud cais am Brentisiaeth gradd?

Mae gan brentisiaethau gradd ofynion mynediad amrywiol, ond fel arfer mae angen cymwysterau lefel 3 arnynt. Gall y cymwysterau hyn gynnwys prentisiaeth uwch, Lefel A, BTEC, neu NVQ. Fodd bynnag, os oes gennych brofiad yn y diwydiant, efallai na fydd angen cymwysterau diweddar neu efallai y bydd angen llai ohonynt.

Rwyf wedi cwblhau Prentisiaeth Gradd. Beth sydd nesaf?

Ar ôl cwblhau eich prentisiaeth, gallwch drosglwyddo'n uniongyrchol i swydd amser llawn o fewn sefydliad.

Dechrau prentisiaeth mewn adeiladu

Mae prentisiaethau adeiladu yn ffordd wych o fynd i mewn i'r diwydiant. Mae gennym yr holl wybodaeth yma i chi ddechrau, o ba rolau sydd ar gael, i gwis personoliaeth. Bydd y rhain yn eich helpu i ddod o hyd i'r math gorau o rolau sy'n gweddu i bwy ydych chi a sut rydych chi'n hoffi gweithio.

Dyluniwyd y wefan gan S8080