Fiona Evans, Prentis Plymio gyda Green Warmth

Rydw i ar hyn o bryd yn cwblhau Prentisiaeth Plymwaith ar ôl cwblhau fy Niploma Plymwaith Lefel 2 a Lefel 3 yng Ngholeg Sir Benfro.

Rydw i hefyd yn ehangu fy sgiliau yn y sector adnewyddadwy gan weithio i Green Warmth sy'n arbenigo mewn cyflenwi a gosod datrysiadau ynni adnewyddadwy ar gyfer eiddo domestig a masnachol.

Rydw i'n gweithio gyda thîm gwych ac rydw i'n mwynhau'r amrywiaeth o waith sydd gan y swydd i'w gynnig yn fawr iawn. Byddwn wrth fy modd yn gweld mwy o ferched yn y fasnach.

fiona

Jess Whitworth, Prentis Plymio gydag IWR Plumbing and Heating. Coleg Sir Benfro

Rwyf ar hyn o bryd yn cwblhau prentisiaeth NVQ lefel 2 mewn plymio a gwresogi

Rydw i wrth fy modd gyda phopeth am fy NVQ. Rydw i'n dysgu sgiliau gwahanol a lefelau sgiliau newydd wrth weithio gydag IRW Plumbing and Heating a bod yn y Coleg. Rydw i'n mwynhau dysgu a darganfod pethau newydd wrth i fi fwrw ymlaen.

Mae gwaith plymwr yn caniatáu i ni allu darparu gwres a chartref cynnes i bobl, pan fyddaf i'n gymwys byddaf i wedyn yn gallu gwneud prosiectau yn y dyfodol ac yn gallu addasu fy sgiliau fel plymwr a helpu llawer o bobl ledled Sir Benfro.

jess

Amethyst Howells, Prentis Gwaith Saer gyda Dale Sailing

Ar hyn o bryd rydw i ar flwyddyn gyntaf fy Mhrentisiaeth Gwaith Saer gyda Dale Sailing ym Marina Neyland. Mae'r brentisiaeth yn canolbwyntio ar waith saer ac asiedydd. Rydw i'n ymdrin ag agweddau ar ddod yn saer llongau; mae hyn yn cynnwys mesur, marcio a gwneud drysau a chabinetau panelog pwrpasol â llaw, ynghyd â defnyddio llwybrydd CNC.

Gyda’r gwaith ar y safle ac un diwrnod yr wythnos yng Ngholeg Sir Benfro, mae hyn yn rhoi’r cyfle i mi ddysgu a datblygu fy sgiliau ymhellach mewn lleoliad byd go iawn. Mae hyn yn allweddol i ddod yn grefftwr profiadol, oherwydd gallaf dynnu ar brofiad o fewn lleoliad gwaith go iawn.

Mae fy mhrofiad ar y safle hyd yn hyn wedi bod yn allweddol yn natblygiad y sgiliau ymarferol sydd eu hangen yn fy newis faes arbenigedd.

Rydw i'n mwynhau’r profiad, ac rydw i'n edrych ymlaen at ddod yn saer ac asiedydd cymwys llawn.

ameth