Facebook Pixel

Rheolwr contractau

Mae rheolwr contractau yn nodi, sicrhau a rheoli prosiectau a chontractau. Bydd yn rhannu ei arbenigedd a'i wybodaeth er mwyn sicrhau bod holl ofynion prosiect yn cael eu bodloni ar amser ac yn unol â'r fanyleb.

Cyflog cyfartalog*

£25000

-

£70000

Oriau arferol yr wythnos

38 - 40

Sut i ddod yn Rheolwr contractau

Nid oes unrhyw gymwysterau penodol, er y bydd cyflogwyr fel arfer yn chwilio am HNC/HND neu radd mewn pwnc megis rheoli prosiectau, rheoli adeiladu neu beirianneg.

Hefyd gallech chi gael eich hystyried gan ddiwydiannau eraill os oes gennych gefndir mewn rheoli prosiectau neu gontractau.

Byddai angen i chi gynnal datblygiad proffesiynol parhaus trwy seminarau a digwyddiadau hyfforddi.


Beth mae Rheolwr contractau yn ei wneud?

 • Gwella'r broses gontract, ymdrin ag unrhyw broblemau sy'n codi trwy gydol contract a chytuno ar unrhyw waith ychwanegol.
 • Cwrdd â chleientiaid, gan ganfod eu gofynion
 • Datblygu a chyflwyno cynigion ar gyfer y prosiect
 • Cytuno cyllidebau ac amserlenni â'r cleientiaid
 • Gweithredu fel y prif fan cyswllt ar gyfer cleientiaid, rheolwyr safle a phrosiectau.  
 • Mae rheolwr contractau fel arfer yn gweithio yn y swyddfa, ag ymweliadau safle ac ymweliadau â chleientiaid.

Cyflog

 • Gall rheolwyr contractau sydd newydd hyfforddi ennill rhwng £25,000 a £35,000
 • Gall rheolwyr contractau hyfforddedig â phrofiad ennill rhwng £35,000 a £45,000
 • Gall uwch reolwyr contractau, rheolwyr contractau siartredig a meistr reolwyr contractau ennill rhwng £45,000 a £70,000

Bydd cyflogau fel arfer yn dibynnu ar leoliad, cyflogwr a lefel o gyfrifoldeb. Bydd cyflogau ac opsiynau gyrfaol yn gwella ar ôl ennill statws siartredig.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag:

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Rheolwr safle Mae rheolwyr safle yn rhedeg y gweithlu ar safle adeiladu. ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr contractau Mae rheolwr contractau yn nodi, sicrhau a rheoli prosiectau a chontractau. ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr prynu Mae rheolwyr prynu (neu gaffael) yn prynu cyfarpar, nwyddau a gwasanaethau ar gy...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr caffael Mae Rheolwyr Caffael yn canfod ac yn sicrhau'r gwasanaethau a'r nwyddau sydd eu ...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080