Facebook Pixel

Peiriannydd Draenio

Mae peiriannydd draenio yn gyfrifol am gynllunio systemau sy'n symud dŵr neu garthffosiaeth o un lle i'r llall, mor ddiogel ac effeithlon â phosibl. Mae'n rôl hynod dechnegol sy'n cynnwys defnyddio cyfarpar modelu cyfrifiadurol soffistigedig.

Cyflog cyfartalog*

£23000

-

£70000

Sut i ddod yn Peiriannydd Draenio

Derbynnir amrywiaeth o bynciau gradd er mwyn cael mynediad i'r proffesiwn, gan gynnwys:

 • Daeareg
 • Daeryddiaeth
 • Geoffiseg
 • Geodechnoleg
 • Peirianneg Sifil
 • Ffiseg
 • Peirianneg

Beth mae Peiriannydd Draenio yn ei wneud?

 • Arwain cyfarfodydd prosiect
 • Ymweld â'r safle i gael dealltwriaeth o'r prosiect
 • Cynllunio'r system ddraenio gan ddefnyddio meddalwedd fodelu cyfrifiadurol
 • Cydgysylltu â thimau ac adrannau eraill
 • Paratoi costau ac amserlenni
 • Gweithio â chleientiaid i sicrhau bod eu gofynion yn cael eu cyflawni a'u disgwyliadau'n cael eu diwallu
 • Defnyddio offer modelu cyfrifiadurol uwch
 • Asesu effaith amgylcheddol y gwaith arfaethedig
 • Cadw'n gyfredol â'r ddeddfwriaeth a chodau ymarfer newidiol er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth
 • Ateb ymholiadau technegol
 • Ymweld â'r safle yn ystod y gwaith adeiladu i sicrhau bod y gwaith yn cael ei gwblhau hyd at y fanyleb
 • Helpu i ddylunio systemau rheoli neu amddiffyn rhag llifogydd
 • Cyfuno dealltwriaeth fanwl o ffiseg ac offer dylunio cyfrifiadurol
 • Byddwch yn gweithio oriau swyddfa safonol, o ddydd Llun i ddydd Gwener, ond mae'n debygol y bydd adegau pan fydd angen gweithio'n hwyr, yn arbennig mewn rolau uwch.

Cyflog

 • Gall peirianwyr draenio sydd newydd hyfforddi ennill rhwng £23,000 a £30,000
 • Gall peirianwyr draenio hyfforddedig â phrofiad ennill rhwng £30,000 a £45,000
 • Gall uwch beirianwyr draenio, peirianwyr draenio siartredig neu feistr beirianwyr draenio ennill rhwng £45,000 a £70,000

Mae cyflogau fel arfer yn amrywio yn dibynnu ar leoliad a lefel o gyfrifoldeb. Bydd cyflogau ac opsiynau gyrfa yn gwella ar ôl ennill statws siartredig. 

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag:

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Peiriannydd Draenio Mae peiriannydd draenio yn gyfrifol am gynllunio systemau sy'n symud dŵr neu gar...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Peiriannydd geodechnegol Mae peiriannydd geodechnegol yn dadansoddi pridd, creigiau, dŵr daear a deunyddi...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080