Facebook Pixel

Ymgynghorydd Treftadaeth

Mae Ymgynghorwyr Treftadaeth yn rhoi arweiniad arbenigol ac yn ffurfio strategaethau er mwyn rheoli'r materion sy'n ymwneud â threftadaeth ar safleoedd adeiladu.

Cyflog cyfartalog*

£17000

-

£60000

Oriau arferol yr wythnos

37 - 40

Sut i ddod yn Ymgynghorydd Treftadaeth

Mae nifer o lwybrau sy'n gallu arwain at yrfa fel Ymgynghorydd Treftadaeth  ond bydd y rhan fwyaf yn galw am radd neu gyfwerth mewn maes perthnasol megis Hanes, Astudiaethau Cadwraeth ac ati.


Beth mae Ymgynghorydd Treftadaeth yn ei wneud?

 • Ymchwilio i hanes adeiladau treftadaeth
 • Sicrhau bod unrhyw waith a gynlluniwyd yn gydnaws â nodweddion treftadaeth yr adeilad
 • Ystyried rheoliadau a gofynion adeiladu cyfoes wrth gynllunio gwaith newydd
 • Cyrchu deunyddiau a gosodiadau adeiladu prin, traddodiadol
 • Ymchwilio i liwiau a gorffeniadau paent gwreiddiol
 • Recriwtio a goruchwylio crefftwyr arbenigol i ymgymryd â gwaith adfer ac adnewyddu
 • Cadw ac ymgorffori'r nodweddion treftadaeth hynny wrth ailddefnyddio, adnewyddu neu adfer yr adeilad mewn modd cynllunedig
 • Gweithio rhwng 35 a 40 awr yr wythnos Efallai y bydd angen oriau hirach yn dibynnu ar derfynau amser a llwyth gwaith

Cyflog

 • Gall ymgynghorwyr treftadaeth sydd newydd hyfforddi ennill rhwng £17,000 a £25,000
 • Gall ymgynghorwyr treftadaeth hyfforddedig â phrofiad ennill rhwng £25,000 a £40,000
 • Gall uwch ymgynghorwyr treftadaeth, ymgynghorwyr treftadaeth siartredig neu brif ymgynghorwyr treftadaeth ennill rhwng £40,000 a £60,000

Bydd cyflogau fel arfer yn amrywio yn dibynnu ar leoliad, cymwysterau a lefel o gyfrifoldeb. Bydd cyflogau a dewisiadau gyrfaol yn gwella ar ôl ennill statws siartredig.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swyddi gwag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag: 

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Ymgynghorydd Treftadaeth Mae Ymgynghorwyr Treftadaeth yn rhoi arweiniad arbenigol ac yn ffurfio strategae...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Archaeolegydd Mae Archaeolegwyr yn archwilio’r olion y mae pobl wedi’u gadael ar eu hôl yn y g...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080