Facebook Pixel

Chwilio

Filter

BLOG A DIGWYDDIADAU CHWILIO

Reset Filter
Dychwelodd eich chwiliad am 226 ganlyniadau
18 Awst 2022

It’s an exciting time for construction in the West Midlands. If you're looking to start your career or try something new, it’s easier than ever to upskill, retrain or join the construction industry. Read on to find out more.
Adeiladu yn galaru am farwolaeth Ei Mawrhydi Y Frenhines
09 Medi 2022

Adeiladu yn galaru am farwolaeth Ei Mawrhydi Y Frenhines

Dywedodd y Cadeirydd Peter Lauener a’r Prif Weithredwr Tim Balcon: “Mae pawb yn CITB wedi’u tristáu’n fawr ynghylch marwolaeth Ei Mawrhydi y Frenhines. Roedd y Frenhines yn ffigwr rhyfeddol, yn un o'r Prydeinwyr mwyaf erioed ac yn ysbrydoliaeth i lawer ledled y byd.
11 Hydref 2022

Edinburgh Castle is one of the oldest fortified places in Europe. Find out more about its history and construction in this Go Construct guide to the castle.
14 Hydref 2022

There are numerous different types of electricians. In this Go Construct guide, we investigate the most common types and how to become a specialised electrician.
21 Hydref 2022

If you’re considering a career in carpentry, then you may want to know how long it takes to become a carpenter. This Go Construct guide gives you all the details.
26 Hydref 2022

Beth yw prentisiaeth pensaernïaeth?

Mae prentisiaethau pensaernïaeth yn llwybr arall at yrfa pensaernïaeth i bobl ifanc sydd â diddordeb mewn pensaernïaeth. Mae prentisiaid yn treulio'r rhan fwyaf o'u hamser yn gweithio mewn practis pensaernïol gan dreulio tua phumed o'u hamser yn astudio. Cynhelir asesiadau rheolaidd yn ystod ac ar ddiwedd y rhaglen i brofi’r hyn y mae prentisiaid wedi’i ddysgu a lefel eu cymhwysedd proffesiynol.
01 Tachwedd 2022

Pa gymwysterau sydd eu hangen arna’i i fod yn blymwr?

Gallwch ddod yn blymwr drwy amrywiaeth o lwybrau, boed hynny drwy weithio, dilyn cwrs coleg neu ddilyn prentisiaeth. Ceir hyfforddiant plymio galwedigaethol y bydd angen i chi ei wneud, sy'n galw am rai cymwysterau sylfaenol. Dyma beth sydd angen i chi ei wybod.
03 Tachwedd 2022

The Channel Tunnel is considered one of the great construction projects of the 20th century. Find out how it was built here ...
Dyluniwyd y wefan gan S8080