Facebook Pixel

Chwilio

Filter

BLOG A DIGWYDDIADAU CHWILIO

Reset Filter
Dychwelodd eich chwiliad am 226 ganlyniadau
Adeiladu Dechrau Newydd Yn Y Diwydiant Adeiladu
18 Chwefror 2022

Adeiladu Dechrau Newydd Yn Y Diwydiant Adeiladu

Diolch i brosiect YouthBuild, dechreuodd Julius Debrah fywyd a gyrfa newydd yn y diwydiant adeiladu. Pan darodd y pandemig, bu’n rhaid i Julius gofrestru ar gyfer Credyd Cynhwysol - nawr, chwe mis ar ôl graddio o’r rhaglen, mae’n leiniwr sych dan hyfforddiant.
Dysgu ymarferol fel prentisiaid
03 Mawrth 2022

Dysgu ymarferol fel prentisiaid (1)

Yn ystod Wythnos Prentisiaethau’r Alban (4 - 8 Mawrth), dywedodd tri o brentisiaid ar gyrsiau pedair blynedd gyda Scotia Homes wrthym beth oedden nhw’n ei hoffi am ddysgu'r crefftau maen nhw wedi’u dewis yn ymarferol.
Wythnos Menywod Ym Maes Adeiladu
08 Mawrth 2022

Wythnos Menywod Ym Maes Adeiladu

Mae Wythnos Menywod mewn Adeiladu (WIC) yn cael ei chynnal yn UDA rhwng 6 a 12 Mawrth 2022. Mae'n hyrwyddo cyflawniadau gweithwyr benywaidd ym maes adeiladu, ac yn amlygu'r hyn y gellir ei wella o ran profiad gweithle menywod yn y diwydiant.
Chelsea Cashman, Prentis Saer Coed
09 Mawrth 2022

Chelsea Cashman, Prentis Saer Coed

Roedd Chelsea Cashman yn arfer gweithio mewn Warws Aldi ond roedd yn anhapus ac eisiau newid gyrfa. Trwy’r Cynllun ‘Cymunedau i Chi’ (Communities for You), cynigiwyd cyfle i Chelsea gael lleoliad profiad gwaith 6 wythnos ar y safle gyda Willis Construction fel rhan o’u hymgysylltiad Gwerth Cymdeithasol ar safle yn Stryd Bute.
18 Mawrth 2022

Szerelmey Restoration managing director Paul Morris started his construction career as an apprentice - 40 years later he is leading the company. Find out about his journey from an apprenticeship to MD and why apprenticeships are the perfect start to a construction career.
04 Ebrill 2022

Jordan Gayle is a floor layer for A G Flooring Ltd, a commercial floor laying contractor based in Manchester. Here he discusses his journey - from a career in taekwondo to construction, why he loves floor laying and where he wants his future to take him.   
Dyluniwyd y wefan gan S8080