Mae’r diwydiant adeiladu yn cynnig amrywiaeth eang o rolau pwysig. Mae angen amrywiaeth eang o weithwyr proffesiynol medrus ar safle adeiladu i ddod â phrosiect yn fyw. Nid dim ond llafurwyr a rheolwyr prosiectau sy’n gwneud y gwaith. Dyma 10 o’r prif rolau ym maes adeiladu nad ydych o bosibl wedi meddwl am eu gwneud. Cliciwch ar y dolenni i gael gwybod mwy am bob un.