Y Gosodwr

Y Gosodwr

Pwy ‘dach chi’n mynd i alw?

Mae gwaith adeiladu’n llawn systemau y mae angen eu hadeiladu a’u cynnal a’u cadw, boed hynny’n wres canolog yn eich tŷ, y system awyru mewn swyddfa neu orsaf bwmpio ar gyfer argae trydan dŵr.  Dyna mae’r gosodwyr yn ei wneud.

Mae gosodwyr yn gallu addasu, rheoli eu hamser yn dda ac mae ganddynt sgiliau arbenigol. Mae gosodwyr yn dilyn y gweithdrefnau diogelwch llymaf i sicrhau eu bod bob amser yn darparu lefel wych o wasanaeth i gwsmeriaid.


Yn aml, mae gosodwyr yn:

  • Gosod gwasanaethau newydd yn ôl anghenion penodol cleientiaid
  • Teithio’n aml i ymweld â chleientiaid
  • Dilyn y gweithdrefnau diogelwch llymaf.
  • Gweithio mewn amrywiaeth o amgylcheddau wedi’u hamgylchynu gan amrywiaeth o bobl

Dywedwch wrth eich ffrindiau eich bod yn Osodwr

Llwythwch y bathodyn i lawr a’i rannu:

 


Pan nad yw blodyn yn blodeuo, rhowch drefn ar yr amgylchedd y mae’n tyfu ynddo, nid y blodyn.”

- Alexander Den Heijer

Roles