Yr Un Creadigol

Yr Un Creadigol

Does dim pen draw ar greadigrwydd

Boed yn stadiwm newydd, pont newydd sbon neu’n ychwanegiad cyffrous i stad dai; mae angen dylunio pob prosiect adeiladu a dyna’n union pam fod y rhai creadigol yma.

Mae’r rhai creadigol yn cyfuno gallu artistig ag agwedd fathemategol a methodolegol. Maen nhw wedi hen arfer defnyddio technoleg i ddylunio ac maen nhw’n defnyddio eu gallu gweledol i gael prosiectau ar eu traed.


Yn aml, mae Rhai Creadigol yn:

  • Creu brasluniau, cynlluniau adeiladu ac yn gwneud cyfrifiadau
  • Gweithio’n agos gyda thimau pensaernïol a dylunio
  • Dilyn y datblygiadau meddalwedd ym maes dylunio
  • Cyflwyno ac esbonio nodweddion gweledol i gydweithwyr a chleientiaid
  • Meddu ar agwedd drefnus a methodolegol at waith

Dywedwch wrth eich ffrindiau eich bod yn Un Creadigol

Llwythwch y bathodyn i lawr a’i rannu:

 


Dydy pobl greadigol ddim yn gweld pethau am yr hyn ydyn nhw yn unig; maen nhw’n eu gweld nhw am yr hyn y gallen nhw fod.”

- Julie Israel

Roles