Y Datryswr Problemau

Y Datryswr Problemau

Gwraidd y mater

Mae’n bwysicach nawr nag erioed i feddwl am yr effaith mae ein gweithredoedd yn eu cael ar yr amgylchedd o’n cwmpas. Dyna'n union mae datryswyr problemau yma i feddwl amdano.

Mae datryswyr problemau’n ymdrechu i wneud y byd yn lle mwy cynaliadwy. Boed hynny’n drwy sicrhau caniatâd cynllunio, cwblhau asesiadau risg neu roi cyngor ar reoliadau cyfreithiol, maen nhw bob amser yno i gadw pob agwedd ar ein hamgylchedd anhygoel.


Yn aml, mae datryswyr problemau yn:

  • Sicrhau bod ardaloedd yn ddeniadol, yn ddiogel ac yn ddymunol i fyw a gweithio ynddynt
  • Cynnal arolygon ar anifeiliaid, planhigion a’u hamgylchedd
  • Rhoi cyngor arbenigol ar ddeddfwriaeth amgylcheddol
  • Rhoi cyngor ar reoliadau cyfreithiol sy’n ymwneud â rhywogaethau sydd wedi’u gwarchod/ mewn perygl
  • Cwblhau asesiadau risg ac archwiliadau safle

Dywedwch wrth eich ffrindiau eich bod yn Ddatryswr Problemau

Llwythwch y bathodyn i lawr a’i rannu:

 


Wrth ddatrys problemau, cloddiwch wrth y gwreiddiau yn hytrach na dim ond hacio’r dail.”

- Anthony J. D’Angelo

Roles