Y Perffeithydd

Y Perffeithydd

Blociau adeiladu’r diwydiant

Y tu ôl i bob wal, pob drws a phob grisiau, mae gweithiwr profiadol yn defnyddio eu sgiliau i adeiladu ein hamgylchedd yn ddiogel – ac mae’n debyg eu bod yn berffeithwyr.

Crefftwaith yw ail natur y perffeithydd. Maen nhw’n barod iawn am her ac yn cofleidio unrhyw amgylchedd – does dim byd yn eu taflu nhw oddi ar eu hechel.


Yn aml, mae perffeithwyr yn:

  • Defnyddio amrywiaeth o offer i wneud y gwaith
  • Defnyddio cymysgedd o grefftwaith traddodiadol a modern.
  • Gweithio yn yr awyr agored mewn gwahanol amgylcheddau
  • Cynnig cymorth i grefftwyr medrus iawn
  • Gweithio o gynlluniau a manylebau
  • Gweithio mewn timau

Dywedwch wrth eich ffrindiau eich bod yn Berffeithydd

Llwythwch y bathodyn i lawr a’i rannu:

 


Does dim modd cyflawni perffeithrwydd, ond drwy gwrso perffeithrwydd, gallwn gyflawni rhagoriaeth.”

- Vince Lombardi

Roles