Y Dadansoddwr

Y Dadansoddwr

Da gyda rhifau

Mae bron pob prosiect adeiladu’n dibynnu ar ddata. Gyda hynny mewn golwg, mae angen pobl sy’n dda gyda rhifau ar y diwydiant adeiladu a does neb yn deall rhifau yn well na dadansoddwyr.

Nid yn unig y mae dadansoddwyr yn dda gyda rhifau, a hefyd yn gallu casglu data a’i ddadansoddi i argymell y camau gorau i’w cymryd mewn unrhyw sefyllfa. Mae eu sylw i fanylion yn golygu nad ydynt byth yn methu unrhyw beth.


Yn aml, mae dadansoddwyr yn:

  • Mesur a chasglu data penodol
  • Darparu adroddiadau
  • Gweithio ar y safle ac mewn swyddfa
  • Cynnal arolygon eiddo ar y safle
  • Cynnig cyngor mewn perthynas â materion cyfreithiol
  • Sylwgar iawn

Dywedwch wrth eich ffrindiau eich bod yn Ddadansoddwr

Llwythwch y bathodyn i lawr a’i rannu:


Mae pob diwylliant wedi cyfrannu at fathemateg yn union fel y maen nhw wedi cyfrannu at lenyddiaeth. Mae’n iaith fyd-eang; mae rhifau’n eiddo i bawb.”

Daniel Tammet

Roles