Y Pen am Beiriannau

Y Pen am Beiriannau

Y cyflym a’r di-ofn

Mae bron pob prosiect adeiladu’n defnyddio peiriannau ac mae angen pobl fedrus iawn i wneud yn siŵr bod pob peiriant, mawr neu fach, yn barod i’w ddefnyddio’n ddiogel. Pobl sydd â phennau am beiriannau yw’r union bobl i wneud y gwaith hwn.

P’un ai a yw’n graen sy’n eistedd 1,000 o droedfeddi yn yr awyr neu’n beiriant 1,000 tunnell yn twnelu rheilffordd danddaearol, mae rhai a phennau am beiriannau’n mynd ati’n ddi-ofn gydag agwedd benodol sy’n sicrhau bod yr holl waith yn rhedeg yn ddidrafferth.


Yna aml, mae rhai â phennau am beiriannau’n:

  • Gweithio mewn mannau uchel
  • Defnyddio peiriannau mawr
  • Arbenigwyr ar un math penodol o beiriant
  • Cynnal archwiliadau diogelwch ac edrych dros waith cynnal a chadw cyffredinol
  • Wedi’u lleoli y tu allan
  • Rhoi cyfarwyddiadau clir
  • Meddu ar gydsymudiad llaw-llygad rhagorol

Dywedwch wrth eich ffrindiau bod gennych chi Ben am Beiriannau

Llwythwch y bathodyn i lawr a’i rannu:


Mae’n anoddach gweithio gyda phobl na gyda pheiriannau. A phan fydd person yn torri, does dim modd ei drwsio.”

– Rick Riordan, The Battle of the Labyrinth

Roles