Yr Un Technegol

Yr Un Technegol

Yn bell ar y blaen

Mae angen rhywun sy’n wirioneddol fedrus o ran technoleg ar y byd adeiladu bob amser, boed hynny i brofi, i ddatrys problemau neu i gydweithredu â thimau technegol. Dyna pryd y daw’r un technegol i’r adwy.

Mae’r rhai technegol wrth eu bodd yn cefnogi eu cydweithwyr drwy ddefnyddio eu gwybodaeth fanwl. Mae’r rhai technegol yn eithriadol o drefnus ac yn cael eu cymell gan ddatrysiadau, sy’n golygu mai nhw yw’r rhai i droi atynt am bopeth sy’n ymwneud â thechnoleg.


Yn aml, mae rhai technegol yn:

  • Datrys problemau, profi a thrwsio cyfarpar technegol
  • Dadansoddi namau a phroblemau technegol a chanfod atebion
  • Cydweithredu â thimau technegol a rhannu gwybodaeth ar draws y sefydliad
  • Gwneud argymhellion ar waith trwsio, diagnosteg a chyfarpar
  • Tynnu lluniau a chreu un set o fodelau cyfrifiadurol drwy ddefnyddio rhaglenni arbenigol

Dywedwch wrth eich ffrindiau eich bod chi’n Un Technegol

Llwythwch y bathodyn i lawr a’i rannu:

 


Mae technoleg ar ei orau pan fydd yn dod â phobl at ei gilydd.”

- Matt Mullenweg

Roles