Cafwyd hyd i 68 canlyniad ar ôl chwilio am

Hidlydd(ion) a Ddewiswyd: Blog


James Thomas, un o Gynghorwyr CITB, yn siarad am yr hyn y gallwch ei wneud ar ôl cael canlyniadau eich arholiadau a phenderfynu pa gamau i'w cymryd nesaf.

Mae Mike Poole yn frwd dros ei waith fel peintiwr ac addurnwr, ac mae'n cyflogi prentisiaid newydd er mwyn rhoi profiad go iawn iddynt yn y diwydiant. Mae hefyd yn gweithio fel Cennad Adeiladu, gan ymweld ag ysgolion i roi cyflwyniadau i ddisgyblion ar yr amrywiaeth o waith sydd ar gael yn y diwydiant adeiladu.

Mae'r diwydiant adeiladu yn cynnig cyfoeth o gyfleoedd, ac mae llond gwlad o yrfaoedd wedi cael eu datblygu gan bobl a ddechreuodd arni fel prentisiaid. Edrychwn ar sut i lwyddo yn y diwydiant hwn sydd ar dwf.

Get an exclusive behind the scenes look into some of your community’s latest construction projects.

Mae'r diwydiant adeiladu yn esblygu drwy'r amser oherwydd datblygiadau o ran deunyddiau, technegau a dyluniadau. Wrth i newyddbethau cyfoes arwain at brosiectau arbennig o lwyddiannus, mae'r diwydiant adeiladu wedi profi bod y posibiliadau'n ddiddiwedd.

Mae stori cymunedau LGBT yn cael ei datgelu yn hanes ein hamgylchedd adeiledig. Dysgwch sut mae amrywiaeth yn rhan annatod o'r diwydiant adeiladu.

Efallai fod siopa Nadolig yn cynyddu mewn poblogrwydd, ond nid oes dim yn well na'r profiad o siopa yn y byd go iawn. Dyma pam...

Mae gan ffoaduriaid lawer i'w gynnig i'r diwydiant adeiladu, ond maent yn wynebu rhwystrau sylweddol i waith. Dyma sut y gall ffoaduriaid a busnesau helpu ei gilydd

 mis arall y tu ôl i ni, rydyn ni'n casglu'r rhesymau pam ein bod wrth ein bodd ag adeiladu.

Yn ystod Mis Hanes LGBT (pobl lesbiaidd, hoyw, ddeurywiol a thrawsrywiol), rydym yn darganfod sut brofiad gwirioneddol yw dod allan yn y diwydiant adeiladu. Mae'r arloeswraig a'r weithredwraig, Christina Riley, Uwch Gynllunydd yn Kier Group, yn siarad â ni am ei phrofiadau.